Advies voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Bureau voor Planvorming & Advies

Bureau voor Planvorming & Advies begeleidt en adviseert in alle fasen van het planproces bij projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening en gebieds- en planontwikkeling. Onze diensten variëren van het toetsen en in beeld brengen van de wettelijke, beleidsmatige en ruimtelijke haalbaarheid van plannen bij de start van een project, tot de begeleiding en oplevering van een project.

We zijn met onze inhoudelijke kennis en kennis van het planproces vaak de verbindende factor tussen overheden, marktpartijen, belanghebbenden en de burgers in een project.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, ondernemers, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, architecten en beleggers.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Kijk dan onder projecten voor referentieprojecten of neem vrijblijvend contact op.

Bureau voor Planvorming & Advies

Wat doen we

Ruimtelijke ordening

Veel plannen vragen om een onderbouwing van het initiatief of een wijziging van het bestemmingsplan. We hebben ruime ervaring in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen van plannen. We kunnen deze plannen begeleiden en, binnen wettelijke en ruimtelijke kaders, vastleggen in bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen / Ruimtelijke onderbouwingen / Vergunningen / Wet- en regelgeving


Projectmanagement

De inhoudelijke kennis over een project is belangrijk, maar de invulling en begeleiding van het planproces is misschien wel net zo van belang. Hoe groot of klein het project ook is, ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak ingewikkeld. Wij overzien het planproces op basis van onze kennis en ervaring. Daardoor kunnen we de belangen van een ieder op de juiste manier afwegen en brengen we projecten tot een goed resultaat.

Proces- en projectmanagement / Omgevingsmanagement / Gebiedsontwikkeling


Locatieonderzoek

Heeft een locatie potentie voor een nieuw initiatief, welke wensen spelen er, is een initiatief haalbaar. Wij zijn in staat om, vanuit verschillende invalshoeken (waaronder ruimtelijk beleid, wet- en regelgeving), een locatie of een initiatief te toetsen op haalbaarheid. Daarbij brengen wij de wensen in beeld en kunnen dit vertalen naar een haalbaar plan.

Haalbaarheidsonderzoek / Ruimtelijke analyse / Actoranalyse / Beleidsmatige analyse

Projecten

Bekijk hier onze projecten


hoogezand2

Stedenbouwkundige analyses

Ten behoeve van de ontwikkeling van enkele Integrale Kindcentra heeft BP&A diverse ruimtelijke analyses opgesteld voor de gemeente Midden-Groningen.
mer-visualisatie2jpg

Vormvrije M.E.R.-beoordeling

Onder andere voor projecten in Zwolle, Wijhe, Kampen en Hoogezand heeft BP&A vormvrije m.e.r.-beoordelingen opgesteld.
Apeldoorn

Functiewijziging kinderopvang

In Apeldoorn is een bestaand kantoorpand gedeeltelijk getransformeerd naar kinderopvang. BP&A heeft de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de omgevingsvergunning opgesteld.
IJsselmuiden

Wijzigingsplan IJsselmuiden

In samenwerking met Rene biedt Ruimte heeft BP&A een wijzigingsplan opgesteld voor een erftransformatie in IJsselmuiden.
bemog

Bestemmingsplan Kampen

In opdracht van BEMOG Projektontwikkeling heeft BP&A een schoollocatie herbestemd naar woningbouw. Tevens is een MER-aanmeldnotitie opgesteld.
IMG_2180

Wijziging gebruik panden

In opdracht van een particuliere belegger heeft BP&A het gebruik van enkele bedrijfspanden gewijzigd middels een omgevingsvergunning op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing.
molendwarsstraat

Inbreidingslocatie

In opdracht van een particuliere ontwikkelaar wijzigt BP&A het bestemmingsplan van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming ten behoeve van de ontwikkeling van 24 appartementen.
hattem

Bestemmingsplan woningbouw

In Hattem transformeert bedrijventerrein Het Veen naar woningbouw. BP&A heeft voor een gedeelte van het terrein het bestemmingsplan in opdracht van een ontwikkelaar gewijzigd.
C:DAGNLAUTOCADDrawing1 A2 (1)

Herinrichting camping

In opdracht van een campingeigenaar heeft BP&S een stedenbouwkundige schets opgesteld ten behoeve van de wijziging van het gebruik van het terrein.
Heino website

Erftransformatie

Voor de transformatie (sloop en vervangende nieuwbouw in de vorm van vijf woningen) van een erf in de gemeente Raalte heeft BP&A het bestemmingsplan opgesteld.
scheerwolde

Principeverzoek zorg

In opdracht voor een belegger heeft BP&A een principeverzoek ingediend voor een erftransformatie ten behoeve van zorg in combinatie met dagbesteding.
deventer

Transformatie kantoorpand

BP&A begeleidt in opdracht van een belegger het planologische traject ten behoeve van de transformatie van een kantoorpand naar appartementen.
heijmans2

Uitwerkingsplan, Zutphen

In opdracht van Heijmans stelt BP&A aantal uitwerkingsplannen op ten behoeve van het woningbouwplan Noorderhaven in Zutphen.

Transformatie winkelpand

In opdracht van een belegger is een bestemmingsplan opgesteld voor de transformatie van een winkelpand naar een appartementengebouw in Lisse.
marienheem

Erftransformatie

BP&A is betrokken bij de bestemmingsplanprocedure van een erftransformatie in Marienheem (gemeente Raalte).
kolkwapenveld

Nieuwbouw 36 woningen

BP&A begeleidt de wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van 36 woningen mogelijk te maken op basis van de coördinatieregeling.

Uitwerkingsplan Groningen

BP&A verzorgt het uitwerkingsplan voor een woningbouwlocatie van 128 woningen aan de Florakade in Groningen. Opdrachtgever VanWonen.

Wie zijn we

 

Thom Melenhorst

Thom studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion Hogeschool IJselland in Deventer. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij vervolgens af als Sociaal Geograaf. Thom begeleidde als planoloog bij adviesbureau Van Heijst en partners vele ruimtelijke planprocessen. Na zes jaar ging Thom aan de slag bij Cultuurland Advies waar hij als projectleider veel ervaring heeft opgedaan bij complexe ruimtelijke opgaven voor en in samenwerking met diverse overheden, ondernemers en particulieren. Sinds januari 2016 is Thom oprichter en eigenaar van Bureau voor Planvorming & Advies.

E: thom@bureaupena.nl
T: 06-24763465

linkedIn

 

Selectie opdrachtgevers

 stichtse vecht      van wijnen      VDB    Heijmans   test

pitpoint      EFY       Cultuurland      heerde2          gsf 2    montfoort

kleine ark        Afbeeldingsresultaat voor o5b architecten    300147_boverhoffsloopwerken_gif       logo_halbron_2x   logo-gemeente-steenwijkerland_21-325x211

Boxtel      sec        Staatsbosbeheer-wit DeltaWonen hgcc       vanwonen logo MG

Neem contact op

Wilt u weten hoe we u van dienst kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Algemeen:

E: info@bureaupena.nl

Thom Melenhorst 
M: 06-24763465

@: thom@bureaupena.nl

Postadres                           Bezoekadres 
Korenbloemstraat 30           Westerlaan 51 (City Post)
8012 XS Zwolle                   8011 CA Zwolle

Contactformulier

Please leave this field empty.