Advies voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Bureau voor Planvorming & Advies

Bureau voor Planvorming & Advies begeleidt en adviseert in alle fasen van het planproces bij projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening en gebieds- en planontwikkeling. Onze diensten variëren van het toetsen en in beeld brengen van de wettelijke, beleidsmatige en ruimtelijke haalbaarheid van plannen bij de start van een project, tot de begeleiding en oplevering van een project.

We zijn met onze inhoudelijke kennis en kennis van het planproces vaak de verbindende factor tussen overheden, marktpartijen, belanghebbenden en de burgers in een project.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, ondernemers, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven, architecten en beleggers.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Kijk dan onder projecten voor referentieprojecten of neem vrijblijvend contact op.

Bureau voor Planvorming & Advies

Wat doen we

Ruimtelijke ordening

Veel plannen vragen om een onderbouwing van het initiatief of een wijziging van het bestemmingsplan. We hebben ruime ervaring in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen van plannen. We kunnen deze plannen begeleiden en, binnen wettelijke en ruimtelijke kaders, vastleggen in bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen / Ruimtelijke onderbouwingen / Vergunningen / Wet- en regelgeving


Projectmanagement

De inhoudelijke kennis over een project is belangrijk, maar de invulling en begeleiding van het planproces is misschien wel net zo van belang. Hoe groot of klein het project ook is, ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak ingewikkeld. Wij overzien het planproces op basis van onze kennis en ervaring. Daardoor kunnen we de belangen van een ieder op de juiste manier afwegen en brengen we projecten tot een goed resultaat.

Proces- en projectmanagement / Omgevingsmanagement / Gebiedsontwikkeling


Locatieonderzoek

Heeft een locatie potentie voor een nieuw initiatief, welke wensen spelen er, is een initiatief haalbaar. Wij zijn in staat om, vanuit verschillende invalshoeken (waaronder ruimtelijk beleid, wet- en regelgeving), een locatie of een initiatief te toetsen op haalbaarheid. Daarbij brengen wij de wensen in beeld en kunnen dit vertalen naar een haalbaar plan.

Haalbaarheidsonderzoek / Ruimtelijke analyse / Actoranalyse / Beleidsmatige analyse

Projecten

Bekijk hier onze projecten


hattem

Bestemmingsplan Woningbouw

In Hattem transformeert bedrijventerrein Het Veen naar woningbouw. BP&A wijzigt voor een gedeelte van het terrein het bestemmingsplan.
C:DAGNLAUTOCADDrawing1 A2 (1)

Herinrichting camping

In opdracht van een campingeigenaar heeft BP&S een stedenbouwkundige schets opgesteld ten behoeve van de wijziging van het gebruik van het terrein.
Heino website

Erftransformatie

Voor de transformatie (sloop en vervangende nieuwbouw in de vorm van vijf woningen) van een erf in de gemeente Raalte heeft BP&A het bestemmingsplan opgesteld.
hoogezand

Stedenbouwkundige analyse

In opdracht van de gemeente Midden Groningen voert BP&A een stedenbouwkundige analyse uit ten behoeve van de locatiekeuze van een clustering van scholen.
scheerwolde

Principeverzoek zorg

In opdracht voor een belegger heeft BP&A een principeverzoek ingediend voor een erftransformatie ten behoeve van zorg.
hattem

Wijziging bestemmingsplan

Sloop van een horeca-pand, nieuwbouw van twee woningen: BP&A verzorgt het planologische traject voor een particulier in Hattem.
deventer

Transformatie kantoorpand

BP&A begeleidt in opdracht van een belegger het planologische traject ten behoeve van de transformatie van een kantoorpand naar appartementen.
heijmans2

Uitwerkingsplan, Zutphen

In opdracht van Heijmans stelt BP&A aantal uitwerkingsplannen op ten behoeve van het woningbouwplan Noorderhaven in Zutphen.
hoevelaken

Omgevingsvergunning

Ten behoeve van de ontwikkeling van een detailhandelsfunctie is als onderdeel van een uitgebreide Omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Transformatie winkelpand

In opdracht van een belegger is een bestemmingsplan opgesteld voor de transformatie van een winkelpand naar een appartementengebouw in Lisse.
website baarn

Transformatie bedrijfsgebouwen

In opdracht van een ontwikkelaar wordt de planologische procedure van de transformatie van drie bedrijfspanden naar woontorens begeleid.
marienheem

Erftransformatie

BP&A is betrokken bij de bestemmingsplanprocedure van een erftransformatie in Marienheem (gemeente Raalte).
kolkwapenveld

Nieuwbouw 36 woningen

BP&A begeleidt de wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van 36 woningen mogelijk te maken op basis van de coördinatieregeling.
IMG_4218

Bestemmingsplan dierenopvang

In opdracht van Staatsbosbeheer stelt BP&A een bestemmingsplan op voor transformatie van een agrarisch bedrijf naar een dierenopvang in Doorwerth.

Uitwerkingsplan Groningen

BP&A verzorgt het uitwerkingsplan voor een woningbouwlocatie van 128 woningen aan de Florakade in Groningen. Opdrachtgever VanWonen.
rozendael

Recreatie op landgoed

In opdracht van een landgoedeigenaar heeft BP&A een principeverzoek ingediend om op een landgoed verblijfs-recreatieve ontwikkelingen te realiseren.
westenholte3

Principeverzoek winkelplint

In opdracht van een belegger is een verzoek tot sloop en vervangende nieuwbouw in de vorm van woningen en een commerciële plint in een winkelcentrum opgesteld.
purmerend

Appartementencomplex

Ten behoeve van de herontwikkeling van een locatie van een kerkgebouw is een bestemmingsplan opgesteld om een appartementencomplex te kunnen realiseren.
IMG_0446

Inbreidingslocatie Hattem

In opdracht van een particuliere belegger begeleidt BP&A de bestemmingsplanherziening van een inbreidingslocatie (sloop en nieuwbouw) in Hattem.
wezep

Bestemmingsplanwijziging Wezep

Ten behoeve van de sloop en vervangende nieuwbouw van twee woningen heeft BP&A in opdracht van een particuliere opdrachtgever het bestemmingsplan gewijzigd.
Noorderhaven12

Uitwerkingsplan, Zutphen

In opdracht van Heijmans Vastgoed stelt BP&A enkele uitwerkingsplannen en een herziening van het bestemmingsplan op voor de Zutphense gebiedsontwikkeling Noorderhaven.

Wie zijn we

 

Thom Melenhorst

Thom studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion Hogeschool IJselland in Deventer. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij vervolgens af als Sociaal Geograaf. Thom begeleidde als planoloog bij adviesbureau Van Heijst en partners vele ruimtelijke planprocessen. Na zes jaar ging Thom aan de slag bij Cultuurland Advies waar hij als projectleider veel ervaring heeft opgedaan bij complexe ruimtelijke opgaven voor en in samenwerking met diverse overheden, ondernemers en particulieren. Sinds januari 2016 is Thom oprichter en eigenaar van Bureau voor Planvorming & Advies.

E: thom@bureaupena.nl
T: 06-24763465

linkedIn

 

Selectie opdrachtgevers

 stichtse vecht      van wijnen      VDB    Heijmans   test

pitpoint      EFY       Cultuurland      heerde2          gsf 2    montfoort

kleine ark   Afbeeldingsresultaat voor ebbens architecten     Afbeeldingsresultaat voor o5b architecten    300147_boverhoffsloopwerken_gif       logo_halbron_2x logo-gemeente-steenwijkerland_21-325x211

Boxtel      sec        Staatsbosbeheer-wit DeltaWonen hgcc       vanwonen

 

Neem contact op

Wilt u weten hoe we u van dienst kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Algemeen:

E: info@bureaupena.nl

Thom Melenhorst 
M: 06-24763465

@: thom@bureaupena.nl

Postadres                           Bezoekadres 
Korenbloemstraat 30           Westerlaan 51 (City Post)
8012 XS Zwolle                   8011 CA Zwolle

Contactformulier

Please leave this field empty.